Skaparverkstad i Gottsunda Kulturcenter

Under vecka 43 hade Fyrisgården anordnat ett evenemang där barn och ungdomar fick chansen att prova på olika sorters skapande. Just nu arbetar de med att väva ihop teckningar som senare är tänkt att pryda Gottsunda. Jag vet dessvärre inte exakt var i Gottsunda det är tänkt att placeras.

Hitta dit:

Det är inte särskilt svårt att hitta dit då det dels går många bussar till Gottsunda Centrum samt vägen dit är välskyltad om man till exempel tar sig dit med cykel eller promenerar. Adressen till Gotttsunda kulturcenter är Valthornsvägen 7, 756 50 Uppsala.

Tillgänglighet:

Lokalerna är relativt öppna och även om belysningen inte var den bästa tänkbara i alla rum upplevde jag det som tillräcklig. Ingenting särskilt att säga om framkomligheten mer än att det inte fanns några höga trösklar eller dylikt.

Jag tyckte det var kul och intressant besök, och jag kommer gärna tillbaka.

SLUTBETYG: 8 AV 10

Kulturspanare Björn Bengtsson
Publicerad den 30 oktober 2017