Kulturspaning 05/10 2016 Fredens hus

Veckans kulturspaning gjorde jag på Fredens hus, vilket ligger i anslutning till Uppsala Slott. Den hållplats som ligger närmast är Slottsbacken, bussarna som går hit är dessa: 4, 6, 7, 11 och 20. Personligen tog jag 11:an och gick sedan de resterande 300 meterna till museet.

När föreningen Fredens hus startades 2003 var det med syftet att sprida kunskap om konflikthantering, fredsarbete samt vilka konflikter som är aktuella just nu och vad de grundar sig i. Två år därpå öppnades även museiverksamheten.

Utställningar

De har tre permanenta utställningar vilka var och en berättar om någon av de tre personerna: Dag Hammarsköld, Raoul Wallenberg och Folke Bernadotte.
Alla dessa tre personer har gjort någonting för att hjälpa andra människor. Utöver dessa tre finns också fyra tillfälliga utställningar: “Hiroshima”, “Women, Peacemakers!”, “Fördomar” och “People of Zambia”.

Till utställningen “Fördomar” finns ett fördomstest där du kan testa och se vilka fördomar andra har mot dig. Testet hittar du här: http://fordomstest.se/

När jag gjorde testet vart detta mitt resultat: “Du är bortskämd, grå och tråkig. Dessutom är du rökelseluktande, lat och känslokall.”

Mitt intryck av besöket upplevde jag som intresseväckande och givande. Det som saknades för min del var uppläsning att tillgå. Vilket hade gett mig möjligheten att kunna ta del av allt, utan att behöva förlita mig på min assistent.
Det fanns som tur var en del interaktiva delar t.ex. film- och ljudinspelning som jag hade lättare att uppfatta och därmed bli mer engagerad.

Fick lära mig mer om bl.a. Raoul Wallenberg och vad han gjorde för judarna under andra världskriget – Visste ni att han räddade mellan omkring 10,000 och 100,000 judars liv?

När jag tog upp frågan gällande uppläsning med personalen fick jag ett mycket positivt bemötande, då de tyckte det var en bra idé och lovade att ta upp frågan med resterande personal.
Förövrigt var museet anpassat med både ramp vid entrén och handikapptoalett. Belysningen skiftade mellan de olika rummen och gav ett intryck av att man befann sig i utställningens samtid.
Björn Bengtsson