Kulturspaning på Fyriskällan 14/3 2017

Denna veckas spaning gjorde jag på Fyriskällan i uppsala. Där hölls en guidad visning av de olika folkrörelsernas arkiv. Då detta var någonting helt nytt för mig och något jag inte hade den blekaste aning om att det ens fanns upplevde jag besöket som intressant och givande. Folkrörelserna som fanns att lösa om var bland andra olika frikyrkorörelsen  och nykteriströrelser. Det fanns en mängd olika fanor som var och en tillhörde någon folkrörelse. I arkiv hade de böcker, tidningar, tidskrifter och småtryck. Det äldsta exemplaret var från 1700-talets början.

Inte de lättaste miljön att vistas i för en synskadad eller rullstolsbunden person att ta sig fram eller vistas i.

Inte  så anpassat i stort, men det finns handikapptoalett.

Lätt att hitta då det ligger precis i anslutning till stadsbiblioteket.

Kulturspanare Björn Bengtsson